பாடல் வரிகளை எழுதியவர் யார்?
 • கீழ் காணும் பாடல் வரிகளை எழுதியவர் யார்? இப்பாடல் வரிகள் இடம் பெறும் இலக்கியம் எது? தெரிந்தவர்கள் தயவு செய்து தெரிவிக்கவும் .. இப்பாடல் எந்த பகுதியில் வருகிறது? ..நன்றி ..


  பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன்


  விடங் கொண்ட மீனைப்போல் வெந்தழல் மெழுகைப்போல்
  கடன் கொண்டார் நெஞ்சம் போல் கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன்
 • ravana kaviyam
 • கம்ப ராமாயணம்?
 • இது கம்பராமாயணத்தில் இல்லை என்று இங்கு கூறப்படுகிறது:
  https://groups.google.com/forum/#!msg/mintamil/7eCWAQ1Sq3w/hfa9BH5ENLcJ

  ஆனால், இது யார் எழுதியது என்ற விவரம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை!

  இங்கு ( http://www.treasurehouseofagathiyar.net/24900/24973.htm )
  ஜெயபாரதி அவர்கள் விவேக சிந்தாமணியில் இருக்கும் பாடல்
  என்பதாகக் கூறுகிறார். ஆனால், விவேக சிந்தாமணியில் (என்னிடம்
  அச்சுப் பதிப்பு இருக்கிறது; வலியிலும் மின் பதிப்புகள் இருக்கின்றன)
  தேடியும் கிடைகவில்லை.

  தெரிந்தவர்கள் முன்வரவும்.

  முத்துசுப்ரமண்யம்
 • Dear sir,

  Through some online references, these lines are in a " Thanippadal thirattu " published by Tirunelveli Saiva siddhanta kazlagam...  Can not trace the author name and more details...
 • I checked with Kambaramayanam yesteraday. But not fully. Let us recheck
  can also check in Rama nataka Keerhanai of arunachala kavi . it is in project madurai
 • மெழுகைப்போல்
  This is laterdate!

  Candle is of 19th Century.

  So read texts after 1900CE
 • கம்ப நாட்டாழ்வாரின் ராமாயணத்தில் வரும்
  யுத்த காண்டம்....

  "Vidam (Visham) Konda Meenaippolum
  Venthazhal Mezhugu Polum
  Padam Konda Paanthal Vaayil
  Pattriya Thaerai Polum
  Dhidamkonda Rama Baanam
  Serukkala thutra Podhu
  Kadankondaar Nenjam Pola
  Kalanginaan Elangai Vendhan"
   - Kambar

  meaning, Like a fish that has taken in poison; Like the wax near a hot flame; Like the toad that got caught between the venomous jaws of a snake; When the brave arrows of Lord Rama flew in the war field. Ravana's feared and panicked as of the victim's position in the above situations that can be compared to the person in a debt

  Vidam (Visham) - Poison
  Konda - having
  Meen - Fish
  Polum - Like
  Venthazhal - Red hot flame
  Mezhugu - Wax
  Padam - Snake's hood
  Paanthal - Snake
  Vaai - Mouth, jaws
  Pattriya - Catching
  Thaerai - Toad
  Dhidam - Brave, solid
  Rama - Lord Rama
  Baanam - Arrow
  Serukkalam - War field
  Uttra - Flew, Enter
  Kadan- debt; Kondar - person in debt
  Nenjam - heart, mind
  Kalanginaan - feared, panicking
  Elangai - Sri Lanka, Vendhan - King (Ravana)

  So our forefathers avoided borrowing and being in a debt. As the debt would force a person to do anything that is considered mean. And he has to live his life always in fear. Kambar proved his eloquence and style by picturising the effects of being in a debt. The wonder nowadays is the banks promote credit cards and force people into debt which was considered a sin. Lets put a thought about it and try to contend ourselves with what we have and escape the great sin of debt. The point of not being in a debt might not be feasible for businesses today and even for people. But the facts elucidated by Kambar cannot be denied. Lets ponder over it.


  veegopalji
  [courtesy: R Prabhu's Notes]
 • மகாபாரதத்தில் அரக்கு மாளிகை உள்ளது போல்ராமாயண
  காலத்தில்ஏன் இருந்திருக்கக் கூடாது ?அரக்கும், மெழுகும்
  ஓரினத்தைச்சேர்ந்ததுதானே ?

  veegopalji

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters