• திருவொற்றியூர். வடிவுடையம்மன் கோவிலில், திருப்பணிஎன்ற பெயரில், கல்வெட்டுக்கள்அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சில கல்வெட்டுக்கள் உடைக்கப்பட்டுள்ளன.

    Pl. go through the below link for full details.
    http://www.dinamalar.com/news_detail.asp?id=789444

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters