மயிலாடுதுறையில் பள்ளம் தோண்டிய போது கிடைத்த சுவாமி, அம்பாள் சிலை!
 • >
  > மயிலாடுதுறையில்
  > பள்ளம் தோண்டிய போது
  > கிடைத்த சுவாமி,
  > அம்பாள் சிலை!
  > ஆகஸ்ட் 23,2012
  > மயிலாடுதுறை:
  > மயிலாடுதுறை அருகே
  > பள்ளி கழிவறை கட்ட
  > பள்ளம் தோண்டிய போது,
  > சுவாமி, அம்பாள் சிலை
  > உள்ளிட்ட பொருட்கள்
  > கிடைத்தது. நாகை
  > மாவட்டம் மயிலாடுதுறை
  > அடுத்த பாளையூரில்
  > உள்ள ஆதிதிராவிடர்
  > தொடக்கப் பள்ளியில்
  > தாட்கோ மூலம் கழிவறை
  > கட்டுவதற்காக நேற்று
  > பள்ளம் தோண்டப்பட்டது.
  > அப்போது மூன்று அடி
  > ஆழத்தில், ஒரே
  > பீடத்தில் அமைந்துள்ள
  > சிவன், பார்வதி
  > சிலைகள்,
  > உடைந்த திருவாட்சி,
  > விளக்கு, தாம்பூலத்
  > தட்டு, 2 அடி உயரத்தில்
  > குத்து விளக்கு
  > உள்ளிட்ட பூஜை
  > செய்யும் பொருட்கள்
  > கிடைத்தன. இதனை அறிந்த
  > ஏராளமான மக்கள்
  > கூட்டமாக வந்து சுவாமி,
  > அம்பாளை தரிசித்தனர்.
  > பள்ளியின் தலைமை
  > ஆசிரியர்
  > வெங்கடாஜலபதி, வி.ஏ.ஒ.,
  > பாலசுப்ரமணியன்
  > கொடுத்த தகவலின்
  > பேரில் குத்தாலம்
  > தாசில்தார் ராமநாதன்,
  > மண்டல துணை தாசில்தார்
  > சண்முகம் ஆகியோர்
  > சிலைகளை
  > கைப்பற்றி தாலுகா
  > அலுவலகத்திற்கு
  > கொண்டு வந்தனர்.
  > பாளையூரில் 1968ல் இந்த
  > பள்ளிக்கான கட்டடம்
  > கட்ட பள்ளம் தோண்டிய
  > போது அம்பாள் சிலை
  > கிடைத்துள்ளது. அதனால்
  > இந்த இடத்தில் கோவில்
  > ஏதேனும்
  > இருந்திருக்கலாம்
  > எனவும், அது
  > காலப்போக்கில்
  > அழிந்திருக்கலாம்
  > என்றும் அப்பகுதி
  > மக்கள் தெரிவித்தனர்.
  > தற்போது பாளையூரில்
  > கிடைத்துள்ள சிலை
  > உள்ளிட்ட பொருட்கள்
  > ஐம்பொன்னால் ஆனவையா
  > அல்லது செம்புச்
  > சிலையா என அதிகாரிகள்
  > ஆய்வு செய்து
  > வருகின்றனர்.
  >
  > மயிலாடுதுறை:
  > மயிலாடுதுறை அருகே
  > பள்ளி கழிவறை கட்ட
  > பள்ளம் தோண்டிய போது,
  > சுவாமி, அம்பாள் சிலை
  > உள்ளிட்ட பொருட்கள்
  > கிடைத்தது. நாகை
  > மாவட்டம் மயிலாடுதுறை
  > அடுத்த பாளையூரில்
  > உள்ள ஆதிதிராவிடர்
  > தொடக்கப் பள்ளியில்
  > தாட்கோ மூலம் கழிவறை
  > கட்டுவதற்காக நேற்று
  > பள்ளம் தோண்டப்பட்டது.
  > அப்போது மூன்று அடி
  > ஆழத்தில், ஒரே
  > பீடத்தில் அமைந்துள்ள
  > சிவன், பார்வதி
  > சிலைகள், உடைந்த
  > திருவாட்சி, விளக்கு,
  > தாம்பூலத் தட்டு, 2 அடி
  > உயரத்தில் குத்து
  > விளக்கு உள்ளிட்ட பூஜை
  > செய்யும் பொருட்கள்
  > கிடைத்தன. இதனை அறிந்த
  > ஏராளமான மக்கள்
  > கூட்டமாக வந்து சுவாமி,
  > அம்பாளை தரிசித்தனர்.
  > பள்ளியின் தலைமை
  > ஆசிரியர்
  > வெங்கடாஜலபதி, வி.ஏ.ஒ.,
  > பாலசுப்ரமணியன்
  > கொடுத்த தகவலின்
  > பேரில் குத்தாலம்
  > தாசில்தார் ராமநாதன்,
  > மண்டல துணை தாசில்தார்
  > சண்முகம் ஆகியோர்
  > சிலைகளை கைப்பற்றி
  > தாலுகா
  > அலுவலகத்திற்கு
  > கொண்டு வந்தனர்.
  > பாளையூரில் 1968ல் இந்த
  > பள்ளிக்கான கட்டடம்
  > கட்ட பள்ளம் தோண்டிய
  > போது அம்பாள் சிலை
  > கிடைத்துள்ளது. அதனால்
  > இந்த இடத்தில் கோவில்
  > ஏதேனும்
  > இருந்திருக்கலாம்
  > எனவும், அது
  > காலப்போக்கில்
  > அழிந்திருக்கலாம்
  > என்றும் அப்பகுதி
  > மக்கள் தெரிவித்தனர்.
  > தற்போது பாளையூரில்
  > கிடைத்துள்ள சிலை
  > உள்ளிட்ட பொருட்கள்
  > ஐம்பொன்னால் ஆனவையா
  > அல்லது
  > செம்புச் சிலையா என
  > அதிகாரிகள் ஆய்வு
  > செய்து வருகின்றனர்.
  >
  >
  >
  >

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters